חדשות ועדכונים

>> מי שהיגר או עשה רילוקיישן לחו"ל עד שנת 2016, עלול להיות חייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס כבר לגבי שנת 2016. מועד הגשת דוח זה כבר חלף (מאי 2017). החל משנת 2017, דוח ניתוק תושבות יוגש כחלק מהדוח השנתי הרגיל (1301), בצירוף פרק מילולי וטופס חדש (טופס 1348).
על פי תיקון 223 לפקודה, דוח ניתוק תושבות יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל (ולכן אינו מדווח על הכנסותיו בחו”ל), וזאת עד חודש מאי של כל שנה.
רשות המסים הוציאה הנחיה לפיה הדוח לשנת 2017 יכלול ארבעה מרכיבים:
1. טופס 1301 (דוח שנתי רגיל על הכנסותיו של היחיד ובן זוגו)
2. טופס 1348 הצהרת תושבות (טופס שפורסם רק לאחרונה)
3. דוח מילולי, שכולל את הטענות והעובדות המסבירות את עמדת הנישום כי אינו נחשב כתושב לצרכי מס בישראל.
4. מסמכים תומכים ומאמתים.
הגשת הדוח הינה שלב הכרחי בניתוק התושבות לצרכי מס. אי הגשת דוח ניתוק תושבות מהווה עבירה פלילית.

>> ביום 11.1.2018, לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2017, פרסמה רשות המיסים בישראל את טופס 1348, אותו נדרשים להגיש ישראלים שבצעו מהלך של רילוקיישן לחו"ל והמבקשים לטעון לניתוק התושבות בישראל לצורכי מס בשנת 2017. יש לציין כי יש להגיש את הדו"ח הזה עד חודש מאי 2018 עבור שנת 2017.
המלכודת היא שרשות המסים דורשת שדוח זה (דוח ניתוק תושבות) יוגש כנספח לדוח האישי הרגיל לשנת 2017 (דוח שנתי- דוח 1301). דרישה זו בפועל תחייב הגשת דוח שנתי 1301 לשנת 2017 עבור מי שהיגר לחו”ל דבר שיגדיל את הסיכונים של אותו אדם, את רמת הפיקוח ואת המחוייבות כלפי רשות המסים ואף הסיכון לקבל דרישות בעתיד מרשות המס להגשת דוחות מלאים לשנת 2017 ואף לשנים לאחר מכן.

>> בנובמבר 2017 פורסמה החלטת מיסוי חדשה על-ידי רשות המסים המציגה עמדה מפורשת וברורה בנוגע לשאלה מיהו תושב ישראל ומיהו תושב חוץ לענייני מס. ההחלטה, שמחליפה החלטה קודמת משנת 2014, התקבלה בעקבות פניות שונות שהגיעו לרשות המסים בעניין , הן מחברות והן מעובדים, בשל חוסר ודאות סביב הסוגייה וכדי להימנע ממקרים שבהם העובדים ייאלצו להתמודד עם דרישות מס מנופחות של מספר שנים עם שובם ארצה. חלק מהסעיפים בהחלטה החדשה מקלים על העובדים וחלקם מחמירים.

>> עדכון 2017 - תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחוץ לארץ. תושב ישראל השוהה בחו"ל ויש לו הכנסות - ישלם דמי ביטוח על פי הכנסותיו. תושב ישראל השוהה בחו"ל ואין לו הכנסות - ישלם דמי ביטוח מינימליים ( 170₪ לחודש נכון לשנת 2017).
תושב ישראל שנוצר לו חוב בדמי ביטוח לאומי יחויב בקנסות ובתוספת הפרשי הצמדה כחוק. בנוסף, פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ עלול לפגוע בזכאותו לקבלת שירותי בריאות.

>> תיקון 223 לפקודת מס הכנסה קובע כי החל משנת המס 2016, יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו "חזקת הימים", יהיה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו.
תיקון זה הפך את השאלה מי חייב בהגשת דו"ח בישראל לשאלה מורכבת מאוד. מבוך ההוראות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מכוחה כמו גם הכלל, הסייגים והחריגים לסייגים, כל אלה הפכו שאלה זו למשימה כמעט בלתי אפשרית (המחייבת ייעוץ מקצועי) וזאת עוד לפני השאלה כיצד יש להגיש את דוח המס (כיוון שעד כה לא נשמעה עמדה רשמית לגבי מהו אותו "דוח המפרט את העובדות" ומהם אותם "מסמכים התומכים בטענתו"). מורכבות ההוראות עשויה לגרום לכך כי רבים מהלא מדווחים הינם עבריינים בפוטנציה וזאת מבלי שיהיו בכלל מודעים לכך.

>> תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, אשר פורסם ביום 19 בספטמבר 2008, מרחיב את הפטורים ממס ומדיווח לתושבים חוזרים ולעולים חדשים בגין הכנסות ונכסים מחוץ לישראל. מטרתו היא לחזק את ההון האנושי על ידי החזרת תושבי ישראל לשעבר לארץ, וכמו כן לעודד משקיעים זרים בעלי הון להשקיע בישראל.

>> מביטוח לאומי נמסר: "מתחילת 2003, המועד שבו נכנסה לתוקף הרפורמה במס הכנסה והמעבר ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונלי, תושב ישראל חייב במס על הכנסה שהופקה או נוצרה מחוץ לישראל, וכפועל יוצא מכך גם בדמי ביטוח לאומי ובריאות. ההכנסה מחו"ל מוגדרת בביטוח לאומי כ'הכנסה שלא מעבודה' והתשלום הוא בהתאם".