שירותי המשרד


יעוץ ותכנון מס לפני מעבר לחו"ל

המעבר שלכם לחו”ל עשוי להיות הזדמנות לנקוט בתכנוני מס, פשוטים או מורכבים, שמאפשרים לכם להימנע מתשלום מס בישראל ובחו”ל ולהפחית בכך את חובת תשלום המס הכולל. בנוסף, ישנן מספר פעולות ותכנוני מס שלא ניתן לבצעם אלא לפני המעבר לחו"ל וההפיכה לתושב של מדינה זרה לצרכי מס כגון תכנון מס הכרוך במימוש נכסים או משיכת חסכונות וקרנות ההשתלמות או מימוש אופציות. נשמח לסייע לכם בתכנון מס חכם ויעיל.

ניתוק תושבות

החלטה בדבר ניתוק התושבות לצרכי מס ותשלומי ביטוח לאומי אינה פשוטה ותלויה במספר רב של פרמטרים ושיקול דעת ומחייבת הבנה של הדין בישראל, של הדין במדינה אליה עברת והבנה של אמנת המס בין שתי המדינות. למשרדנו הידע והניסיון לתן חוות דעת הנוגעות בניתוק התושבות - לנו היכולות לבחון אובייקטיבית את מעמדו של כל לקוח הפונה למשרדנו ולקבוע עבורו מה נדרש לטובת ניתוק התושבות, מהו מועד ניתוק התושבות המתאים עבורו, האם התושבות נותקה ומה ההשלכות של ניתוק התושבות לעניין חובת הדיווח, חובת תשלום המס ועוד.

יעוץ ותכנון מס לתושבים חוזרים

קיימים מהלכים, פעולות ותכנוני מס שאין אפשרות לבצעם אלא לפני החזרה לישראל או בסמוך לה. כלים ופתרונות כאלה עשויים להפחית דרסטית את המס שחל עליכם בישראל ובחו”ל הן לגבי רווחים בישראל והן לגבי רווחים מחו”ל. נשמח לסייע לכם לבצע את הליך החזרה בצורה אופטימלית , לוודא את קבלת ההטבות במס ולבדוק את הצורך בתכנוני מס מורכבים יותר ככל שיש צורך בכך לפני החזרה.

הגשת בקשות לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים (Pre-ruling)

עצם העובדה שאתם מאמינים שהינכם עונים על ההגדרות של תושב חוזר/תושב חוזר ותיק אינה ערובה לכך שרשות המיסים תסווג אתכם ככאלה. במקרים בהם קיימת חוסר בהירות לגבי הססטוס שלכם, מומלץ לשקול פעולה מקדימה כגון פנייה מקדימה לרשויות המס על מנת לוודא את התקיימות התנאים המזכים בהטבות לפני החזרה לישראל והצורך בשיפור העובדות והתנאים לפני החזרה.

טיפול בהחזרי מס לתושבים חוזרים

במקרים רבים קיימת זכאות להחזר מס לתושב חוזר או לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, בשל תשלום מס הכנסה עודף, כאשר הסכומים המשמעותייים של החזר המס נובעים בד"כ מן ההוראות היחודיות לעניין מס הכנסה לאוכלוסיה תושבים חוזרים "רגילים" ותושבים חוזרים ותיקים. לאור הוראות המס הייחודיות החלות על תושב חוזר ותושב חוזר ותיק, נשמח לרתום את המומחיות שלנו בתחום ולהגיש את הדוח להחזרי מס הכנסה עבורכם.

בדיקת מצב חשבון וטיפול בחובות בביטוח לאומי

טיפול בחובות במידה ודמי הביטוח הלאומי לא שולמו במועדם או במקרים בהם חלה טעות מצד המוסד לביטוח לאומי, ויש לדאוג לתיקון הטעות בהקדם. אנו מומחים בנושא של חובות לביטוח לאומי, ונשמח לסייע לכם להגיע להסדר תשלום החוב מול הביטוח הלאומי, תוך מזעור הנזק וצמצום החוב ככל שניתן, ואף במקרים מסוימים, להגיע למצב של מחיקת החוב לביטוח לאומי.

ביטול והקטנת ריביות והצמדות

נשמח לסייע לכם בהתדיינות מול המוסד לביטוח לאומי בכדי להקטין ובמקרים מסויימים אף לבטל את הקנסות שהטיל על החוב וכן על תוספת הריבית וההצמדה, כולם או חלקם.

עדכון פרטים בביטוח לאומי ורשויות המס

על מנת שתוכלו להיות שקטים, חשוב לעדכן את פרטיכם האישיים במוסד לביטוח לאומי וברשויות המס. משרדינו ישמח להעניק לכם שירות "כתובת בטוחה" – שינוי פרטי הכתובת שלכם לכתובת המשרד שלנו. ככה תוכלו להיות בטוחים שכל מכתב שיגיע, יטופל על ידינו באופן מיידי.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל הוא השהייה זמנית של כל ההליכים המתנהלים נגד חייב בתיק שנפתח נגדו, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, הגבלות על כרטיס אשראי, רישיון נהיגה וחשבון בנק. אנו יכולים לעזור ולקדם את העניין לטובתכם ואף לעזור לכם לבטל חלק מאותם מהלכים.